TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
11/11 1016 1016,75 (-5,74(-0,56%)) 210.430.901 210.430.901
12/11 1018 1018,33 (+1,58(+0,16%)) 223.157.118 223.157.118
13/11 1012 1012,77 (-5,56(-0,55%)) 286967681 286.967.681
14/11 1012 1012,30 (-0,47(-0,05%)) 209404256 209.404.256
15/11 1010 1010,03 (-2,27(-0,22%)) 212329658 212.329.658

TRUNG BÌNH

228,46tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 228,46 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,70% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 6.633,79 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,79% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-12,46 (-1,22%)

CHỐT TUẦN: 1010,03

Phiên Chỉ số Khối lượng
11/11 106 106,76 (-0,51(-0,48%)) 24.069.593 24.069.593
12/11 106 106,96 (+0,20(+0,19%)) 24.809.896 24.809.896
13/11 107 107,20 (+0,23(+0,22%)) 29318909 29.318.909
14/11 106 106,24 (-0,96(-0,89%)) 25559187 25.559.187
15/11 106 106,03 (-0,21(-0,20%)) 28238682 28.238.682

TRUNG BÌNH

26,40tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 26,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,23% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 390,10 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,63% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,24 (-1,16%)

CHỐT TUẦN: 106,03

  • VCX
    83,33%
  • PDT
    63,77%
  • KSK
    50%
  • CTW
    50%
  • RGC
    48,15%
  • DCR
    -52,25%
  • HBW
    -39,81%
  • GTT
    -33,33%
  • V15
    -33,33%
  • DCD
    -30,56%
  • ROS
    139,4tr
  • CTG
    77,7tr
  • FLC
    46,5tr
  • MBB
    37,7tr
  • HPG
    32,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
11/11 96 480,06 96 485,77 96 -5,70
12/11 96 457,43 96 636,63 96 -179,20
13/11 96 1.620,19 96 2.326,34 96 -706,14
14/11 96 362,06 96 300,15 96 61,90
15/11 96 1.546,89 96 1.700,89 96 -154,01
TỔNG 96 4.466,63 96 5.449,78 96 -983,15

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-788 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 120.500 -> 119.600 (-0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 104.770 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-27 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 29.650 -> 28.350 (-4,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 143.200 -> 143.300 (+0,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 29.996 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-136 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 120.500 -> 119.600 (-0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.066 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-35 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.700 -> 22.650 (-0,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.855 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-91 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 120.500 -> 119.600 (-0,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.065 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+38 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 58.300 -> 58.500 (+0,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.167 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-96 tỷ đồng

Cổ phiếu ART: 2.100 -> 2.200 (+4,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu FLC: 4.590 -> 4.160 (-9,37%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ROS: 25.000 -> 24.900 (-0,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.407 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-385 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 124.600 -> 118.500 (-4,9%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.477 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-40 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.400 -> 26.200 (-0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.250 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

-48 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 76.800 -> 74.500 (-2,99%)

Số cổ phiếu nắm giữ 5.653.867

Cổ phiếu TCB: 25.100 -> 24.900 (-0,8%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 4.757 tỷ đồng