TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/11 1022 1022,43 (+6,84(+0,67%)) 232.788.487 232.788.487
5/11 1024 1024,34 (+1,91(+0,19%)) 199.371.766 199.371.766
6/11 1024 1024,91 (+0,57(+0,06%)) 225000552 225.000.552
7/11 1024 1024,03 (-0,88(-0,09%)) 193394230 193.394.230
8/11 1022 1022,49 (-1,54(-0,15%)) 181366818 181.366.818

TRUNG BÌNH

206,38tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 206,38 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,98% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.402,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 5,10% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+6,90 (+0,68%)

CHỐT TUẦN: 1022,49

Phiên Chỉ số Khối lượng
4/11 106 106,60 (+0,85(+0,80%)) 26.972.206 26.972.206
5/11 106 106,71 (+0,11(+0,10%)) 26.271.989 26.271.989
6/11 106 106,75 (+0,04(+0,04%)) 19140274 19.140.274
7/11 106 106,88 (+0,14(+0,13%)) 22022530 22.022.530
8/11 107 107,27 (+0,39(+0,37%)) 33464846 33.464.846

TRUNG BÌNH

25,57tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 25,57 triệu đơn vị/phiên, giảm 40,57% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 365,86 triệu đơn vị/phiên, giảm 63,91% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,52 (+1,44%)

CHỐT TUẦN: 107,27

 • VTD
  83,72%
 • DTN
  68,33%
 • PRO
  60,87%
 • NPS
  60,78%
 • HKP
  53,33%
 • IPH
  -48,65%
 • HMG
  -40%
 • KSK
  -33,33%
 • SCC
  -27,66%
 • GTS
  -27,27%
 • ROS
  139,8tr
 • FLC
  64,5tr
 • HPG
  39,3tr
 • MBB
  35,9tr
 • SCR
  24,7tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
4/11 96 668,27 96 603,10 96 65,17
5/11 96 815,62 96 783,66 96 31,96
6/11 96 615,08 96 727,24 96 -112,16
7/11 96 696,63 96 581,86 96 114,77
8/11 96 486,43 96 482,99 96 3,44
TỔNG 96 3.282,03 96 3.178,85 96 103,18

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.752 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.500 (-1,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 105.558 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-452 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 29.300 -> 29.650 (+1,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 145.500 -> 143.200 (-1,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 30.023 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-302 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.500 (-1,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 18.202 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+560 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.900 -> 22.700 (+3,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.890 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-202 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 122.500 -> 120.500 (-1,63%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 12.156 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-134 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 59.000 -> 58.300 (-1,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.129 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-49 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.500 -> 4.590 (+2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.200 -> 2.100 (-4,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 25.200 -> 25.000 (-0,79%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.503 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-38 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 125.200 -> 124.600 (-0,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.862 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+80 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.000 -> 26.400 (+1,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.290 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

-23 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 125.200 -> 124.600 (-0,48%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.814 tỷ đồng