TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
21/10 983 983,56 (-5,64(-0,57%)) 200.325.507 200.325.507
22/10 987 987,19 (+3,63(+0,37%)) 231.647.637 231.647.637
23/10 987 987,79 (+0,60(+0,06%)) 179021348 179.021.348
24/10 993 993,60 (+5,81(+0,59%)) 160032080 160.032.080
25/10 996 996,57 (+2,97(+0,30%)) 173486528 173.486.528

TRUNG BÌNH

188,90tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 188,90 triệu đơn vị/phiên, tăng 1,77% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.631,92 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,89% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+7,37 (+0,75%)

CHỐT TUẦN: 996,57

Phiên Chỉ số Khối lượng
21/10 104 104,01 (-1,47(-1,39%)) 29.754.686 29.754.686
22/10 104 104,49 (+0,48(+0,47%)) 33.750.565 33.750.565
23/10 104 104,14 (-0,36(-0,34%)) 18611817 18.611.817
24/10 104 104,64 (+0,51(+0,49%)) 20064842 20.064.842
25/10 104 104,71 (+0,07(+0,07%)) 26920431 26.920.431

TRUNG BÌNH

25,82tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 25,82 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,67% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 361,85 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,36% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-0,77 (-0,73%)

CHỐT TUẦN: 104,71

 • X26
  84,57%
 • DCF
  83,72%
 • NDP
  72,43%
 • CMF
  40%
 • HPM
  39,77%
 • BDW
  -40%
 • SDJ
  -40%
 • HFC
  -39,95%
 • SGS
  -38,46%
 • PCN
  -38,3%
 • ROS
  132tr
 • FLC
  100,8tr
 • VPB
  31,3tr
 • HPG
  23,6tr
 • GEX
  21,8tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
21/10 96 405,55 96 453,58 96 -48,03
22/10 96 502,17 96 500,25 96 1,92
23/10 96 542,46 96 565,34 96 -22,88
24/10 96 390,04 96 485,14 96 -95,10
25/10 96 440,56 96 458,74 96 -18,18
TỔNG 96 2.280,79 96 2.463,04 96 -182,26

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+175 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 117.000 -> 117.200 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 102.668 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.409 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 27.950 -> 28.900 (+3,4%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 139.100 -> 145.900 (+4,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 30.542 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+30 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 117.000 -> 117.200 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.704 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+280 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.400 -> 21.800 (+1,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 15.260 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 117.000 -> 117.200 (+0,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.823 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+76 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 60.100 -> 60.500 (+0,67%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.549 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+11 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 4.630 -> 4.390 (-5,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 2.000 -> 2.200 (+10%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 25.450 -> 25.600 (+0,59%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.660 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+315 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 122.900 -> 127.900 (+4,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 8.070 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.100 -> 26.200 (+0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.250 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

+193 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 122.900 -> 127.900 (+4,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.942 tỷ đồng