TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
14/10 993 993,57 (+1,73(+0,17%)) 193.975.692 193.975.692
15/10 993 993,05 (-0,52(-0,05%)) 179.970.114 179.970.114
16/10 994 994,46 (+1,41(+0,14%)) 188131369 188.131.369
17/10 989 989,82 (-4,64(-0,47%)) 191550366 191.550.366
18/10 989 989,20 (-0,62(-0,06%)) 174424315 174.424.315

TRUNG BÌNH

185,61tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 185,61 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,79% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.769,83 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,46% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-2,64 (-0,27%)

CHỐT TUẦN: 989,20

Phiên Chỉ số Khối lượng
14/10 106 106,05 (+0,78(+0,74%)) 36.544.294 36.544.294
15/10 106 106,01 (-0,04(-0,03%)) 31.091.120 31.091.120
16/10 105 105,93 (-0,08(-0,07%)) 28992963 28.992.963
17/10 106 106,07 (+0,13(+0,13%)) 18432209 18.432.209
18/10 105 105,48 (-0,59(-0,55%)) 26302393 26.302.393

TRUNG BÌNH

28,27tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 28,27 triệu đơn vị/phiên, tăng 15,64% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 454,38 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,18% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,22 (+0,21%)

CHỐT TUẦN: 105,48

 • BAL
  60%
 • SJM
  60%
 • HLA
  50%
 • VQC
  44,35%
 • LAW
  40%
 • HHA
  -41,09%
 • PIS
  -38,27%
 • SIG
  -35,71%
 • BHA
  -27,27%
 • HSM
  -26,67%
 • ROS
  127,2tr
 • FLC
  74,1tr
 • VPB
  38,5tr
 • MBB
  34,6tr
 • EIB
  21,4tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
14/10 96 385,18 96 353,10 96 32,08
15/10 96 646,07 96 656,33 96 -10,26
16/10 96 493,62 96 557,23 96 -63,61
17/10 96 455,92 96 428,29 96 27,62
18/10 96 372,05 96 329,27 96 42,78
TỔNG 96 2.352,85 96 2.324,24 96 28,61

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-876 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 118.000 -> 117.000 (-0,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.651

Tổng tài sản: 102.492 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-62 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 28.000 -> 27.950 (-0,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 139.400 -> 139.100 (-0,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 29.133 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-151 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 118.000 -> 117.000 (-0,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.674 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-70 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 21.500 -> 21.400 (-0,47%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 14.980 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-101 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 118.000 -> 117.000 (-0,85%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.803 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-344 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 61.900 -> 60.100 (-2,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 11.472 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+103 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.320 -> 4.630 (+39,46%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 1.900 -> 2.000 (+5,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 25.750 -> 25.450 (-1,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.649 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-32 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 123.400 -> 122.900 (-0,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.755 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.000 -> 26.100 (+0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.230 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

-19 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 123.400 -> 122.900 (-0,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.748 tỷ đồng