TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
30/9 996 996,56 (-1,28(-0,13%)) 176.215.055 176.215.055
1/10 999 999,59 (+3,03(+0,30%)) 210.254.423 210.254.423
2/10 991 991,19 (-8,40(-0,84%)) 178783975 178.783.975
3/10 992 992,45 (+1,26(+0,13%)) 193597117 193.597.117
4/10 987 987,59 (-4,86(-0,49%)) 205009000 205.009.000

TRUNG BÌNH

192,77tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 192,77 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,85% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.513,63 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,70% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-10,25 (-1,03%)

CHỐT TUẦN: 987,59

Phiên Chỉ số Khối lượng
30/9 105 105,05 (+0,28(+0,27%)) 22.443.980 22.443.980
1/10 105 105,85 (+0,80(+0,76%)) 32.864.086 32.864.086
2/10 105 105,27 (-0,58(-0,55%)) 22337635 22.337.635
3/10 105 105,21 (-0,05(-0,05%)) 21112037 21.112.037
4/10 105 105,16 (-0,05(-0,05%)) 24036157 24.036.157

TRUNG BÌNH

24,56tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 24,56 triệu đơn vị/phiên, giảm 18,38% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 420,21 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,62% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+0,39 (+0,37%)

CHỐT TUẦN: 105,16

 • HNP
  68,55%
 • KSK
  50%
 • ATA
  50%
 • VTA
  50%
 • CFC
  49,73%
 • BTV
  -42,08%
 • PTX
  -40%
 • ACS
  -39,31%
 • SDG
  -38,62%
 • TCI
  -37,97%
 • ROS
  115,1tr
 • SBT
  37,5tr
 • MBB
  31,3tr
 • LDG
  29,8tr
 • VPB
  26tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
30/9 96 400,63 96 449,61 96 -48,98
1/10 96 418,32 96 563,17 96 -144,85
2/10 96 557,70 96 911,21 96 -353,51
3/10 96 342,50 96 536,41 96 -193,91
4/10 96 320,99 96 586,82 96 -265,83
TỔNG 96 2.040,14 96 3.047,22 96 -1.007,08

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.577 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 118.000 (-1,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 103.368 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+233 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 26.650 -> 27.500 (+3,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 136.600 -> 137.600 (+0,73%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 28.813 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-272 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 118.000 (-1,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 17.825 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-560 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 22.150 -> 21.350 (-3,61%)

Số cổ phiếu nắm giữ 700.000.000

Tổng tài sản: 14.945 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+115 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 63.000 -> 63.600 (+0,95%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.507

Tổng tài sản: 12.140 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-182 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 119.800 -> 118.000 (-1,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 11.904 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-1.992 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 3.630 -> 3.500 (-3,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.257

Cổ phiếu ART: 1.900 -> 2.000 (+5,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 26.400 -> 26.000 (-1,52%)

Số cổ phiếu nắm giữ 312.217.556

Tổng tài sản: 8.650 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-315 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 128.000 -> 123.000 (-3,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ 63.097.274

Tổng tài sản: 7.761 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-30 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.200 -> 26.050 (-0,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ 200.381.179

Tổng tài sản: 5.220 tỷ đồng

Ông Trần Lê Quân

Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư Thế giới Di động

-193 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 128.000 -> 123.000 (-3,91%)

Số cổ phiếu nắm giữ 38.636.349

Tổng tài sản: 4.752 tỷ đồng