Danh sách điểm chuẩn của 212 trường ĐH trên cả nước được cập nhật ngày 11/8/2019.

 • tất cả
  khu vực

 • Khu vực
  TP.Hà Nội

 • Khu vực
  TP.HCM

 • Khu vực
  miền bắc

 • Khu vực
  miền trung

 • Khu vực
  miền nam

 • Quân đội
  và Công an

Danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn 2019

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực Tp. Hà Nội xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực TP. HCM xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN BẮC xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN TRUNG xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN NAM xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường khối Quân đội và Công an năm 2019


Nguồn: thongtintuyensinh.vn