TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/9 987 987,61 (-3,73(-0,38%)) 164.608.814 164.608.814
18/9 993 993,49 (+5,88(+0,60%)) 197.384.973 197.384.973
19/9 995 995,54 (+2,05(+0,21%)) 244416646 244.416.646
20/9 1004 1004,74 (+9,20(+0,92%)) 204559620 204.559.620
21/9 1002 1002,97 (-1,77(-0,18%)) 302451875 302.451.875

TRUNG BÌNH

222,68tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 222,68 triệu đơn vị/phiên, tăng 21,15% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.584,95 triệu đơn vị/phiên, tăng 35,75% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+11,63 (+1,17%)

CHỐT TUẦN: 1002,97

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/9 112 112,76 (-0,61(-0,54%)) 46.043.927 46.043.927
18/9 113 113,60 (+0,84(+0,74%)) 61.360.158 61.360.158
19/9 114 114,20 (+0,60(+0,53%)) 63226839 63.226.839
20/9 115 115,06 (+0,86(+0,75%)) 57332579 57.332.579
21/9 115 115,80 (+0,74(+0,64%)) 71347437 71.347.437

TRUNG BÌNH

74,83tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 74,83 triệu đơn vị/phiên, tăng 20,03% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 966,9 triệu đơn vị/phiên, tăng 19,2% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+2,43 (+2,14%)

CHỐT TUẦN: 115,80

 • HTK
  141,12%
 • GTH
  66,2%
 • VNI
  46,67%
 • SPA
  44,93%
 • VCM
  44,44%
 • TAW
  -48,89%
 • YBC
  -47,86%
 • TTG
  -40%
 • CEN
  -39,43%
 • NSH
  -39,39%
 • SHB
  66,6tr
 • STB
  48tr
 • HPG
  40,3tr
 • HSG
  36,2tr
 • MBB
  33,3tr
s
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/9 96 764,26 96 716,46 96 47,79
18/9 96 792,07 96 927,06 96 -134,99
19/9 96 667,74 96 620,94 96 46,81
20/9 96 984,54 96 979,84 96 4,70
21/9 96 3,049,62 96 3,805,58 96 -755,96
TỔNG 96 6.258,23 96 7.049,87 96 -791,64

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-2.102 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 101.000 -> 98.600 (-2,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 86.374 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+65 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 38.600 -> 38.850 (+0,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 149.000 -> 149.400 (+0,27%)

Số cổ phiếu nắm giữ 139.578.153

Tổng tài sản: 22.250 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+962 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 39.500 -> 41.300 (+4,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 22.062 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-902 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 6.120 -> 6.040 (-1,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ART: 8.900 -> 9.500 (+6,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ROS: 40.000 -> 40.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 16.737 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-363 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 101.000 -> 98.600 (-2,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 14.894 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-1.489 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 67.800 -> 60.000 (-11,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 11.453 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-242 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 101.000 -> 98.600 (-2,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 9.947 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+279 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 39.500 -> 41.300 (+4,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 6.390 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+188 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 122.000 -> 126.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.936.166

Tổng tài sản: 5.914 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+528 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 25.250 -> 28.300 (+12,08%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 5.442 tỷ đồng

Các hoạt động giao dịch ngắn hạn nên được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng trong tuần giao dịch tới, bởi các phiên điều chỉnh giảm do các quỹ lớn cơ cấu lại danh mục đầu tư.