TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/8 969 969,62 (+0,74(+0,08%)) 180.831.844 180.831.844
21/8 979 979,21 (+9,59(+0,99%)) 200.574.629 200.574.629
22/8 982 982,15 (+2,94(+0,30%)) 204108481 204.108.481
23/8 987 987,36 (+5,21(+0,53%)) 146850837 146.850.837
24/8 987 987,05 (-0,31(-0,03%)) 180073708 180.073.708

TRUNG BÌNH

182,49tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 182,49 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,87% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.194,59 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,76% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+18,17 (+1,88%)

CHỐT TUẦN: 987,05

Phiên Chỉ số Khối lượng
20/8 108 108,06 (+0,04(+0,04%)) 31.520.636 31.520.636
21/8 110 110,02 (+1,96(+1,81%)) 36.522.652 36.522.652
22/8 109 109,99 (-0,04(-0,03%)) 38420835 38.420.835
23/2 110 110,52 (+0,53(+0,49%)) 33301207 33.301.207
24/2 111 111,62 (+1,10(+1,00%)) 45315521 45.315.521

TRUNG BÌNH

37,02tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 37,02 triệu đơn vị/phiên, giảm 21,47% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 560,09 triệu đơn vị/phiên, giảm 17,51% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+3,6 (+3,33%)

CHỐT TUẦN: 111,62

 • NQN
  95,16%
 • TCK
  68,75%
 • HTP
  53,66%
 • CRC
  49,61%
 • SRA
  46,15%
 • SPA
  -51,26%
 • KHL
  -50%
 • PTO
  -39,74%
 • LMC
  -38,33%
 • TVP
  -35,73%
 • FLC
  89,6tr
 • SBT
  54,1tr
 • GEX
  53,4tr
 • CTG
  34,7tr
 • HAG
  30,7tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
20/8 96 502,72 96 560,98 96 -58,26
21/8 96 529,53 96 381,21 96 148,32
22/8 96 528,65 96 493,16 96 35,49
23/8 96 542,30 96 669,17 96 -126,87
24/8 96 798,32 96 802,34 96 -4,02
TỔNG 96 2.901,52 96 2.906,85 96 -5,33

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.489 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.300 -> 104.000 (+1,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 91.104 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+165 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 35.900 -> 36.000 (+0,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 151.000 -> 151.800 (+0,53%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 31.990 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+347 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.700 -> 38.350 (+1,72%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 20.486 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+85 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 6.120 -> 6.560 (+7,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ART: 8.100 -> 7.800 (-3,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ 12.361.000

Cổ phiếu ROS: 41.850 -> 41.900 (+0,12%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 17.098 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+257 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.300 -> 104.000 (+1,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 15.710 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-95 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 65.500 -> 65.000 (-0,76%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 12.408 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+171 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.300 -> 104.000 (+1,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 10.492 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+101 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.700 -> 38.350 (+1,72%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 5.934 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+136 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 118.100 -> 121.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.936.166

Tổng tài sản: 5.679 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+23 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 26.500 -> 26.600 (+0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 5.144 tỷ đồng

Trong khoảng 20 năm nữa, Việt Nam sẽ xây dựng được khoản vay dài hạn lớn, dựa vào quỹ hưu trí tư nhân - công cụ cung cấp vốn dài hạn hiệu quả. Đây cũng là một trong những giải pháp nâng nguồn vốn cho các doanh nghiệp