TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/12 933 933,65 (-18,39(-1,93%)) 255.174.193 255.174.193
18/12 927 927,25 (-6,40(-0,69%)) 175.722.290 175.722.290
19/12 919 919,24 (-8,01(-0,86%)) 186090326 186.090.326
20/12 918 918,24 (-1,00(-0,11%)) 146893742 146.893.742
21/12 912 912,26 (-5,98(-0,65%)) 199105902 199.105.902

TRUNG BÌNH

192,60tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 192,60 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,59% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.670,28 triệu đơn vị/phiên, tăng 3,1% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-39,78 (-4,18%)

CHỐT TUẦN: 912,26

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/12 105 105,01 (-1,64(-1,54%)) 40.099.577 40.099.577
18/12 104 104,42 (-0,58(-0,56%)) 51.314.102 51.314.102
19/12 104 104,16 (-0,26(-0,25%)) 45418086 45.418.086
20/12 104 104,53 (+0,36(+0,35%)) 41341492 41.341.492
21/12 104 104,45 (-0,08(-0,08%)) 36882026 36.882.026

TRUNG BÌNH

53,76tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 53,76 triệu đơn vị/phiên, tăng 7,95% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 746,99 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,09% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-2,2 (-2,06%)

CHỐT TUẦN: 104,45

 • DAS
  131,11%
 • CVN
  54,29%
 • EME
  51,62%
 • VPA
  47,06%
 • TID
  44,56%
 • HLA
  -50%
 • QNU
  -41,03%
 • HCI
  -37,14%
 • MIM
  -33,83%
 • CNT
  -31,03%
 • TCB
  78tr
 • STB
  73,2tr
 • ITA
  47,4tr
 • HPG
  37,3tr
 • SHB
  34,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/12 96 670,07 96 667,86 96 2,21
18/12 96 973,19 96 557,02 96 416,17
19/12 96 451,51 96 486,42 96 -34,91
20/12 96 834,95 96 559,07 96 275,88
21/12 96 1,047,71 96 127,35 96 920,36
TỔNG 96 3.977,43 96 2.397,72 96 320,29

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-613 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.700 -> 102.000 (-0,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 89.352 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-561 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.200 -> 29.350 (-2,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 128.000 -> 124.200 (-2,97%)

Số cổ phiếu nắm giữ 139.578.153

Tổng tài sản: 18.391 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.896 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 33.500 -> 29.950 (-10,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 15.999 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+988 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 5.370 -> 5.330 (-0,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ART: 3.800 -> 2.800 (-26,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 36.400 -> 39.000 (+7,14%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 15.717 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-106 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.700 -> 102.000 (-0,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 15.408 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-668 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 67.000 -> 63.500 (-5,22%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 12.121 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-71 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.700 -> 102.000 (-0,68%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 10.290 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-56 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 87.900 -> 87.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 62.581.554

Tổng tài sản: 5.445 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

-274 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 28.650 -> 27.300 (-4,71%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 5.198 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

0 tỷ đồng

Cổ phiếu MSN: 85.500 -> 78.600 (-8,07%)

Số cổ phiếu nắm giữ 5.653.867

Tổng tài sản: 4.754 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán năm 2019 sẽ tiếp tục dao động trong biên độ lớn, đỉnh và đáy của VN-Index trong năm sẽ “chạy” trong khoảng từ 300 - 350 điểm".