TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/12 955 955,89 (-2,70(-0,28%)) 213.517.557 213.517.557
11/12 954 954,58 (-1,31(-0,14%)) 180.822.462 180.822.462
12/12 961 961,28 (+6,70(+0,70%)) 222072730 222.072.730
13/12 960 960,25 (-1,03(-0,11%)) 171855702 171.855.702
14/12 952 952,04 (-8,21(-0,85%)) 200320722 200.320.722

TRUNG BÌNH

197,72tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 197,72 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,01% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.529,64 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,35% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-6,55 (-0,68%)

CHỐT TUẦN: 952,04

Phiên Chỉ số Khối lượng
10/12 106 106,82 (-0,32(-0,30%)) 32.281.185 32.281.185
11/12 106 106,59 (-0,23(-0,21%)) 43.610.140 43.610.140
12/12 107 107,68 (+1,09(+1,02%)) 33409615 33.409.615
13/12 107 107,30 (-0,37(-0,35%)) 41655328 41.655.328
14/12 106 106,65 (-0,65(-0,61%)) 48261131 48.261.131

TRUNG BÌNH

49,8tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 49,8 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,15% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 684,73 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,62% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-0,49 (-0,46%)

CHỐT TUẦN: 106,65

 • KSK
  33,33%
 • BXH
  31,03%
 • DPC
  30,49%
 • KAC
  28,76%
 • KTS
  23,24%
 • TST
  -24,24%
 • TPP
  -24,18%
 • HVH
  -20,35%
 • MIM
  -18,62%
 • PSD
  -17,65%
 • TCB
  170,6tr
 • MBB
  44,1tr
 • ITA
  38,7tr
 • E1VFVN30
  28,3tr
 • CTG
  28tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
10/12 96 401,17 96 477,07 96 -75,90
11/12 96 380,27 96 461,82 96 -81,54
12/12 96 884,86 96 887,50 96 -2,64
13/12 96 821,41 96 858,12 96 -36,71
14/12 96 438,94 96 391,48 96 47,46
TỔNG 96 2.926,66 96 3.076,00 96 -149,33

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+438 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.200 -> 102.700 (+0,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 89.965 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-629 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 30.600 -> 30.200 (-1,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 132.400 -> 128.000 (-3,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 139.578.153

Tổng tài sản: 18.952 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-614 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 34.650 -> 33.500 (-3,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 17.895 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+76 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.200 -> 102.700 (+0,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 15.514 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-534 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 5.360 -> 5.370 (+0,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ART: 3.900 -> 3.800 (-2,56%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 37.800 -> 36.400 (-3,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 14.733 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-286 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 68.500 -> 67.000 (-2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 12.789 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+50 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 102.200 -> 102.700 (+0,49%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 10.361 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-44 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 88.600 -> 87.900 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 62.581.554

Tổng tài sản: 5.501 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+118 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 28.000 -> 28.650 (+2,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 5.472 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-178 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 34.650 -> 33.500 (-3,32%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 5.184 tỷ đồng

Với những diễn biến như hiện tại, thị trường như đang chờ thông tin để bứt phá. Vì vậy, ngay khi thị trường còn điều chỉnh, nhà đầu tư đã có thể bắt đầu lựa chọn cổ phiếu tích lũy dần.