TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/10 1012 1012,88 (-4,25(-0,42%)) 247.860.461 247.860.461
2/10 1018 1018,79 (+5,91(+0,58%)) 358.391.102 358.391.102
3/10 1020 1020,40 (+1,61(+0,16%)) 174390388 174.390.388
4/10 1023 1023,62 (+3,22(+0,32%)) 196617595 196.617.595
5/10 1008 1008,39 (-15,23(-1,49%)) 294150794 294.150.794

TRUNG BÌNH

254,28tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 254,28 triệu đơn vị/phiên, tăng 12% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 8.708,66 triệu đơn vị/phiên, tăng 69,38% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-8,74 (-0,86%)

CHỐT TUẦN: 1008,39

Phiên Chỉ số Khối lượng
1/10 115 115,52 (-0,76(-0,65%)) 58.144.767 58.144.767
2/10 115 115,00 (-0,52(-0,45%)) 58.900.558 58.900.558
3/10 115 115,29 (+0,29(+0,26%)) 47417099 47.417.099
4/10 116 116,27 (+0,98(+0,85%)) 42962021 42.962.021
5/10 114 114,67 (-1,60(-1,37%)) 62363083 62.363.083

TRUNG BÌNH

67,45tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 67,45 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,16% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 986,78 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,71% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-1,61 (-1,38%)

CHỐT TUẦN: 114,67

 • KHD
  40%
 • AMP
  39,46%
 • ATG
  39,09%
 • ASD
  39,02%
 • BTU
  36,14%
 • 4.9
  -48,42%
 • 5.2
  -45,83%
 • 8
  -42,86%
 • 16.2
  -41,09%
 • 25.8
  -40%
 • MSN
  177tr
 • STB
  76,4tr
 • SHB
  46,6tr
 • HPG
  46,4tr
 • MBB
  42,5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
1/10 96 840,81 96 794,89 96 45,92
2/10 96 12,962,94 96 1,844,28 96 11,118,65
3/10 96 467,49 96 508,25 96 -40,77
4/10 96 575,33 96 977,98 96 -402,65
5/10 96 6,835,46 96 6,830,94 96 4,52
TỔNG 96 21.682,02 96 10.956,35 96 10.725,67

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+175 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 98.500 (+0,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 86.286 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-454 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 42.300 -> 41.450 (-2,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 22.142 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.203 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 38.850 -> 38.000 (-2,19%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 151.500 -> 143.100 (-5,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ 139.578.153

Tổng tài sản: 21.340 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-134 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 6.190 -> 6.060 (-2,1%)

Số cổ phiếu nắm giữ 150.436.260

Cổ phiếu ART: 10.500 -> 9.200 (-12,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 3.156.000

Cổ phiếu ROS: 40.300 -> 40.000 (-0,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 16.229 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+30 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 98.500 (+0,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 14.879 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-515 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 66.500 -> 63.800 (-4,06%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 12.179 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+20 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 98.300 -> 98.500 (+0,2%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 9.937 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-132 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 42.300 -> 41.450 (-2,01%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 6.414 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-33 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 127.200 -> 126.500 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.936.166

Tổng tài sản: 5.937 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

+103 tỷ đồng

Cổ phiếu TCB: 29.150 -> 29.800 (+2,23%)

Số cổ phiếu nắm giữ 174.130.290

Tổng tài sản: 5.704 tỷ đồng

Sau khi vượt đỉnh tâm lý 1.000 điểm, thị trường đang có cơ hội tiến đến mốc 1.080 điểm, thậm chí cao hơn trong quý IV.