TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
2/7 947 947,15 (-13,63(-1,42%)) 168.207.344 168.207.344
3/7 906 906,01 (-41,14(-4,34%)) 180.699.556 180.699.556
4/7 914 914,99 (+8,98(+0,99%)) 128079017 128.079.017
5/7 899 899,40 (-15,59(-1,70%)) 142997397 142.997.397
6/7 917 917,51 (+18,11(+2,01%)) 159155754 159.155.754

TRUNG BÌNH

155,83tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 155,83 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,67% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.883,83 triệu đơn vị/phiên, giảm 7,85% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-43,27 (-4,5%)

CHỐT TUẦN: 917,51

Phiên Chỉ số Khối lượng
2/7 102 102,76 (-3,40(-3,21%)) 43.795.025 43.795.025
3/7 98 98,80 (-3,97(-3,86%)) 41.477.359 41.477.359
4/7 99 99,99 (+1,19(+1,21%)) 31949116 31.949.116
5/2 96 96,39 (-3,60(-3,60%)) 39115875 39.115.875
6/2 100 100,70 (+4,31(+4,47%)) 47623422 47.623.422

TRUNG BÌNH

40,79tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 40,79 triệu đơn vị/phiên, tăng 19,27% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 585,29 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,82% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-5,47 (-5,15%)

CHỐT TUẦN: 100,70

 • NAW
  97.73%
 • PRO
  86%
 • SLC
  43.69%
 • CEN
  43.23%
 • GTH
  43.18%
 • NQN
  -51.1%
 • SAP
  -40%
 • YBC
  -40%
 • CVN
  -36.84%
 • C92
  -33.64%
 • FLC
  38.1tr
 • SHB
  36.6tr
 • CTG
  36.1tr
 • ACB
  31.7tr
 • STB
  31.6tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
2/7 96 1,004,02 96 718,63 96 285,39
3/7 96 862,54 96 1,224,14 96 -361,60
4/7 96 560,69 96 1,063,56 96 -502,87
5/7 96 600,55 96 823,70 96 -223,15
6/7 96 560,25 96 924,07 96 -363,81
TỔNG 96 3.588,05 96 4.754,10 96 -1.166,05

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-1.139 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 107.500 -> 106.200 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 876.002.652

Tổng tài sản: 93.031 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.800 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 36.150 -> 35.000 (-3,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 141.800 -> 132.900 (-6,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 202.211.074

Tổng tài sản: 28.132 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-855 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 38.400 -> 36.800 (-4,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 534.179.993

Tổng tài sản: 19.658 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-817 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 5.060 -> 4.700 (-7,11%)

Số cổ phiếu nắm giữ 144.650.250

Cổ phiếu ART: 8.000 -> 8.900 (+11,25%)

Số cổ phiếu nắm giữ 2.630.000

Cổ phiếu ROS: 43.000 -> 41.000 (-4,65%)

Số cổ phiếu nắm giữ 382.217.556

Tổng tài sản: 16.374 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-196 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 107.500 -> 106.200 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 151.056.477

Tổng tài sản: 16.042 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-131 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 107.500 -> 106.200 (-1,21%)

Số cổ phiếu nắm giữ 100.881.292

Tổng tài sản: 10.714 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

+191 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 51.000 -> 52.000 (+1,96%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 9.926 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-248 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 38.400 -> 36.800 (-4,17%)

Số cổ phiếu nắm giữ 154.731.347

Tổng tài sản: 5.694 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-352 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 114.000 -> 106.500 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.936.166

Tổng tài sản: 4.999 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-994 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 30.700 -> 24.600 (-19,87%)

Số cổ phiếu nắm giữ 162.911.528

Tổng tài sản: 4.008 tỷ đồng

Tôi có cảm giác nhiều nhà đầu tư đã phản ứng thái quá với những thông tin về tình hình quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đã rút vốn, biến động tỷ giá tiền đồng...