TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/4 1076 1076,78 (-43,08(-3,85%)) 217.966.299 217.966.299
24/4 1080 1080,74 (+3,96(+0,37%)) 186.605.894 186.605.894
25/4 --- 0 (0)
26/4 1044 1044,86 (-35,88(-3,32%)) 208475892 208.475.892
27/4 1050 1050,26 (+5,40(+0,52%)) 191597755 191.597.755

TRUNG BÌNH

160,93tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 160,93 triệu đơn vị/phiên, giảm 16,49% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.226,72 triệu đơn vị/phiên, giảm 25,96% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-69,6 (-6,22%)

CHỐT TUẦN: 1050,26

Phiên Chỉ số Khối lượng
23/4 126 126,14 (-6,44(-4,86%)) 71.648.541 71.648.541
24/4 126 126,30 (+0,16(+0,13%)) 54.236.083 54.236.083
25/4 --- 0 (0)
26/2 120 120,12 (-6,19(-4,90%)) 59641886 59.641.886
27/2 122 122,64 (+2,53(+2,10%)) 52447283 52.447.283

TRUNG BÌNH

47,59tr đ.vị/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 47,59 triệu đơn vị/phiên, giảm 6,9% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 765,11 triệu đơn vị/phiên, giảm 7,36% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-9,94 (-7,5%)

CHỐT TUẦN: 122,64

 • HDO
  50%
 • PVA
  50%
 • PCG
  44.16%
 • S96
  40%
 • UPH
  34.83%
 • KTS
  -33.77%
 • KGU
  -29.46%
 • VCA
  -27.81%
 • HEC
  -27.24%
 • WTN
  -26.98%
 • NVL
  79.8tr
 • SHB
  67.1tr
 • STB
  40.9tr
 • ASM
  38.1tr
 • VPB
  37.5tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
23/4 96 999,25 96 1,015,73 96 -16,48
24/4 96 1,059,50 96 1,653,42 96 -593,92
25/4 96 0,00 96 0,00 96 0,00
26/4 96 1,673,28 96 1,937,72 96 -264,44
27/4 96 1,578,15 96 1,424,54 96 153,60
TỔNG 96 5.310,18 96 6.031,41 96 -721,23

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+2.172 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.000 -> 126.000 (+2,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ 723.969.134

Tổng tài sản: 91.220 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-1.466 tỷ đồng

Cổ phiếu HDB: 50.100 -> 42.800 (-14,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ 35.961.580

Cổ phiếu VJC: 195.700 -> 187.000 (-4,45%)

Số cổ phiếu nắm giữ 168.509.229

Tổng tài sản: 33.050 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-1.099 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 5.750 -> 5.420 (-5,74%)

Số cổ phiếu nắm giữ 144.650.250

Cổ phiếu ART: 8.800 -> 8.200 (-6,82%)

Số cổ phiếu nắm giữ 2.630.000

Cổ phiếu ROS: 89.300 -> 86.000 (-3,7%)

Số cổ phiếu nắm giữ 318.514.630

Tổng tài sản: 28.198 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-1.908 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 58.800 -> 53.800 (-8,5%)

Số cổ phiếu nắm giữ 381.557.138

Tổng tài sản: 20.528 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+375 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.000 -> 126.000 (+2,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.840.064

Tổng tài sản: 15.730 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-1.584 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 69.800 -> 61.500 (-11,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 190.887.509

Tổng tài sản: 11.740 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+250 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 123.000 -> 126.000 (+2,44%)

Số cổ phiếu nắm giữ 83.372.969

Tổng tài sản: 10.505 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

-225 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 41.500 -> 33.200 (-20%)

Số cổ phiếu nắm giữ 162.911.528

Tổng tài sản: 5.409 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-5 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 102.100 -> 102.000 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.440.216

Tổng tài sản: 4.737 tỷ đồng

Ông Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

+280 tỷ đồng

Cổ phiếu 0: 0 -> 0 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 0

Tổng tài sản: 4.114 tỷ đồng

Nhịp điều chỉnh này có thể kéo dài, dự báo chiếm khoảng 2/3 thời gian của tháng 5, nên nhà đầu tư cần lưu ý lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp. Nhiều cổ phiếu sẽ mang đến cơ hội tốt cho nhà đầu tư giai đoạn sau này.