TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/9 807 807,87 (+2,05(+0,25%)) 173959943 173.959.943
19/9 805 805,93 (-1,94(-0,24%)) 172848996 172.848.996
20/9 805 805,86 (-0,07(-0,01%)) 150763708 150.763.708
21/9 803 803,93 (-1,93(-0,24%)) 138747827 138.747.827
22/9 807 807,13 (+3,20(+0,40%)) 176702056 176.702.056

TRUNG BÌNH

162,6tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 162,6 tr đơn vị/phiên, tăng +3,4% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.663,73 tr đơn vị/phiên, giảm -6,05% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,31 (+0,16%)

CHỐT TUẦN: 807,13

Phiên Chỉ số Khối lượng
18/9 105 105,13 (+0,65(+0,62%)) 80061167 80.061.167
19/9 104 104,73 (-0,40(-0,38%)) 57517553 57.517.553
20/9 105 105,18 (+0,45(+0,43%)) 57297126 57.297.126
21/9 105 105,75 (+0,57(+0,54%)) 83813293 83.813.293
22/9 106 106,52 (+0,77(+0,72%)) 92943789 92.943.789

TRUNG BÌNH

74,33tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 74,33 tr đơn vị/phiên, tăng +51,82% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 769,44 tr đơn vị/phiên, tăng +29,68% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+2,03 (+1,94%)

CHỐT TUẦN: 106,52

 • KLF
  55%
 • VTL
  37.93%
 • HU1
  30.81%
 • PNC
  25.72%
 • DL1
  22.19%
 • SCD
  -26.67%
 • TH1
  -18.92%
 • RCL
  -18.57%
 • INC
  -17.48%
 • TMB
  -15.71%
 • VC7
  -14.83%
 • KLF
  86tr
 • SHB
  67.7tr
 • FLC
  67.2tr
 • FIT
  33.7tr
 • HQC
  28.6tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
18/9 96 300,70 96 378,97 96 -78,27
19/9 96 577,52 96 543,40 96 34,12
20/9 96 501,59 96 456,31 96 45,28
21/9 96 347,91 96 369,23 96 -21,32
22/9 96 335,46 96 338,84 96 -3,38
TỔNG 96 2.063,18 96 2.086,75 96 -23,57

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+3.734 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 7.520 -> 7.570 (+0,66%)

Số cổ phiếu nắm giữ 144.187.150

Cổ phiếu ART: 22.900 -> 21.800 (-4,8%)

Số cổ phiếu nắm giữ 2.630.000

Cổ phiếu ROS: 117.000 -> 128.700 (+10%)

Số cổ phiếu nắm giữ 318.514.630

Tổng tài sản: 42.142 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+145 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 48.900 -> 49.100 (+0,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ 723.969.134

Tổng tài sản: 35.547 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+1.068 tỷ đồng

Cổ phiếu VJC: 137.700 -> 104.700 (-23,97%)

Số cổ phiếu nắm giữ 235.912.920 (+48.145.493)

Tổng tài sản: 17.642 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+267 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.000 -> 37.700 (+1,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 381.557.138

Tổng tài sản: 14.385 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-335 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 63.900 -> 61.600 (-3,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ 145.715.656

Tổng tài sản: 8.976 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+25 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 48.900 -> 49.100 (+0,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.840.064

Tổng tài sản: 6.130 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+144 tỷ đồng

Cổ phiếu 0: 113.800 -> 116.900 (0%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.440.216

Tổng tài sản: 5.429 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+77 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.000 -> 37.700 (+1,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 110.522.391

Tổng tài sản: 4.167 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+143 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 29.400 -> 30.450 (+3,57%)

Số cổ phiếu nắm giữ 135.759.607

Tổng tài sản: 4.134 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+17 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 48.900 -> 49.100 (+0,41%)

Số cổ phiếu nắm giữ 83.372.969

Tổng tài sản: 4.094 tỷ đồng

Tăng trưởng tín dụng nhanh có thể tạo ra những rủi ro mới cho ngành ngân hàng, đặc biệt nếu tín dụng mới được phân bổ cho các ngành công nghiệp kém hiệu quả