TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/8 777 777,26 (+5,63(+0,73%)) 258564573 258.564.573
29/8 774 774,03 (-3,23(-0,42%)) 264845233 264.845.233
30/8 778 778,65 (+4,62(+0,60%)) 203145417 203.145.417
31/8 782 782,76 (+4,11(+0,53%)) 211651341 211.651.341
1/9 788 788,73 (+5,97(+0,76%)) 146628188 146.628.188

TRUNG BÌNH

216,97tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 216,97 tr đơn vị/phiên, tăng +17,01% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.963,82 tr đơn vị/phiên, tăng +22,73% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+17,1 (+2,22%)

CHỐT TUẦN: 788,73

Phiên Chỉ số Khối lượng
28/8 103 103,90 (+1,27(+1,23%)) 57781229 57.781.229
29/8 103 103,52 (-0,38(-0,37%)) 49575281 49.575.281
30/8 103 103,34 (-0,18(-0,17%)) 40178726 40.178.726
31/8 103 103,88 (+0,54(+0,53%)) 67753962 67.753.962
1/9 103 103,81 (-0,08(-0,07%)) 35022853 35.022.853

TRUNG BÌNH

50,06tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 50,06 tr đơn vị/phiên, tăng +5,65% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 604,3 tr đơn vị/phiên, tăng +12,14% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,17 (+1,14%)

CHỐT TUẦN: 103,81

 • PLP
  39.89%
 • DTL
  31.71%
 • ATS
  24.81%
 • VCM
  22.52%
 • PNC
  21.69%
 • C92
  -31.03%
 • PDC
  -24.56%
 • HAI
  -17.78%
 • NHC
  -17.29%
 • VE9
  -15.21%
 • QHD
  -13.73%
 • FLC
  226.5tr
 • HQC
  73.3tr
 • OGC
  45.5tr
 • FIT
  45.3tr
 • HAI
  36.3tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
28/8 96 298,90 96 210,61 96 88,29
29/8 96 309,03 96 439,07 96 -130,04
30/8 96 320,11 96 236,09 96 84,02
31/8 96 550,93 96 415,75 96 135,18
1/9 96 263,93 96 147,71 96 116,22
TỔNG 96 1.684,60 96 1.502,52 96 293,66

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+4.654 tỷ đồng

Cổ phiếu ART: 36.500 -> 27.100 (-25,75%)

Số cổ phiếu nắm giữ 630.000

Cổ phiếu FLC: 8.570 -> 7.710 (-10,04%)

Số cổ phiếu nắm giữ 144.187.150

Cổ phiếu ROS: 98.000 -> 113.000 (+15,31%)

Số cổ phiếu nắm giữ 318.514.630

Tổng tài sản: 37.121 tỷ đồng

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+3.511 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 44.550 -> 49.400 (+10,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 723.969.134

Tổng tài sản: 35.764 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+289 tỷ đồng

Cổ phiếu VJC: 124.900 -> 127.300 (+1,92%)

Số cổ phiếu nắm giữ 120.363.736

Tổng tài sản: 15.322 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+458 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 33.900 -> 35.100 (+3,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ 381.557.138

Tổng tài sản: 13.393 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-233 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 61.900 -> 60.300 (-2,58%)

Số cổ phiếu nắm giữ 145.715.656

Tổng tài sản: 8.787 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+605 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 44.550 -> 49.400 (+10,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.840.064

Tổng tài sản: 6.167 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

+176 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 105.600 -> 109.400 (+3,6%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.440.216

Tổng tài sản: 5.081 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+404 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 44.550 -> 49.400 (+10,89%)

Số cổ phiếu nắm giữ 83.372.969

Tổng tài sản: 4.119 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+133 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 33.900 -> 35.100 (+3,54%)

Số cổ phiếu nắm giữ 110.522.391

Tổng tài sản: 3.879 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+68 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 27.600 -> 28.100 (+1,81%)

Số cổ phiếu nắm giữ 135.759.607

Tổng tài sản: 3.815 tỷ đồng

Muốn làm giàu, chúng ta không chỉ làm ra sản phẩm cho đại chúng mà phải có sản phẩm bán cho người giàu, chứ bán cơm đĩa mãi sao giàu được