TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/7 768 768,91 (-8,69(-1,12%)) 254751305 254.751.305
18/7 767 767,49 (-1,42(-0,18%)) 237790122 237.790.122
19/7 771 771,30 (+3,81(+0,50%)) 236848923 236.848.923
20/7 768 768,41 (-2,89(-0,37%)) 183490975 183.490.975
21/7 761 761,86 (-6,55(-0,85%)) 179984194 179.984.194

TRUNG BÌNH

218,57tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 218,57 tr đơn vị/phiên, tăng +6,19% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.121,45 tr đơn vị/phiên, tăng +6,96% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-15,74 (-2,02%)

CHỐT TUẦN: 761,86

Phiên Chỉ số Khối lượng
17/7 98 98,64 (-1,79(-1,78%)) 79936276 79.936.276
18/7 98 98,60 (-0,04(-0,04%)) 54720713 54.720.713
19/7 98 98,81 (+0,20(+0,21%)) 64552445 64.552.445
20/7 98 98,65 (-0,15(-0,15%)) 59046177 59.046.177
21/7 97 97,96 (-0,69(-0,70%)) 58721536 58.721.536

TRUNG BÌNH

63,4tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,4 tr đơn vị/phiên, giảm -10,41% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 634,37 tr đơn vị/phiên, giảm -8,56% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-2,47 (-2,46%)

CHỐT TUẦN: 97,96

 • CMC
  56.67%
 • HAI
  39.81%
 • HAR
  39.19%
 • CCM
  23.95%
 • HTV
  21.47%
 • PCE
  -27.54%
 • CTT
  -25.81%
 • NDF
  -25.17%
 • HAX
  -22.96%
 • BMP
  -19.78%
 • VNT
  -17.58%
 • FLC
  83.3tr
 • OGC
  66.4tr
 • KLF
  52.6tr
 • HQC
  46.9tr
 • ITA
  39.1tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
17/7 96 780,86 96 916,24 96 -135,38
18/7 96 894,20 96 853,36 96 40,84
19/7 96 941,18 96 983,49 96 -42,31
20/7 96 499,29 96 449,32 96 49,97
21/7 96 467,77 96 420,48 96 47,29
TỔNG 96 3.583,30 96 3.622,89 96 -39,59

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-109 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 42.600 -> 42.450 (-0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 723.969.134

Tổng tài sản: 30.732 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

+957 tỷ đồng

Cổ phiếu FLC: 7.230 -> 7.240 (+3,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.187.150

Cổ phiếu ROS: 85.500 -> 88.500 (+3,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ 318.514.630

Tổng tài sản: 29.088 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

-193 tỷ đồng

Cổ phiếu VJC: 126.900 -> 125.300 (-1,26%)

Số cổ phiếu nắm giữ 120.363.736

Tổng tài sản: 15.082 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

-878 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 33.700 -> 31.400 (-6,82%)

Số cổ phiếu nắm giữ 381.557.138

Tổng tài sản: 11.981 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-29 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 68.200 -> 68.000 (-0,29%)

Số cổ phiếu nắm giữ 145.715.656

Tổng tài sản: 9.909 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-19 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 42.600 -> 42.450 (-0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.840.064

Tổng tài sản: 5.299 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

-13 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 42.600 -> 42.450 (-0,35%)

Số cổ phiếu nắm giữ 83.372.969

Tổng tài sản: 3.539 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

-254 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 33.700 -> 31.400 (-6,82%)

Số cổ phiếu nắm giữ 110.522.391

Tổng tài sản: 3.470 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+12 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 26.600 -> 26.700 (+0,38%)

Số cổ phiếu nắm giữ 123.417.825

Tổng tài sản: 3.295 tỷ đồng

Ông Đoàn Nguyên Đức

Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai

-136 tỷ đồng

Cổ phiếu HAG: 9.400 -> 9.010 (-4,15%)

Số cổ phiếu nắm giữ 347.765.533

Tổng tài sản: 3.133 tỷ đồng

Tôi cho rằng hiệu ứng tăng giá của nhóm penny đang kết thúc và thực tế hiện tại chỉ còn lại ở một vài cổ phiếu nhất định