TUẦN QUA

Phiên Chỉ số Khối lượng
25/9 805 805,58 (-1,55(-0,19%)) 149148844 149.148.844
26/9 805 805,35 (-0,23(-0,03%)) 171208475 171.208.475
27/9 803 803,77 (-1,58(-0,20%)) 157399967 157.399.967
28/9 804 804,82 (+1,05(+0,13%)) 192668321 192.668.321
29/9 804 804,42 (-0,40(-0,05%)) 139478332 139.478.332

TRUNG BÌNH

161,98tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 161,98 tr đơn vị/phiên, giảm -0,38% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.464,94 tr đơn vị/phiên, giảm -5,43% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
-2,71 (-0,34%)

CHỐT TUẦN: 804,42

Phiên Chỉ số Khối lượng
25/9 107 107,34 (+0,82(+0,77%)) 64337187 64.337.187
26/9 107 107,91 (+0,57(+0,53%)) 80007060 80.007.060
27/9 107 107,52 (-0,39(-0,36%)) 64482237 64.482.237
28/9 107 107,43 (-0,09(-0,08%)) 63452519 63.452.519
29/9 107 107,66 (+0,23(+0,21%)) 62497498 62.497.498

TRUNG BÌNH

66,96tr đồng/phiên
chi tiết

Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,96 tr đơn vị/phiên, giảm -9,92% so với tuần trước.

Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 788,28 tr đơn vị/phiên, tăng +2,45% so với tuần trước.

TRUNG TUẦN
+1,14 (+1,07%)

CHỐT TUẦN: 107,66

 • SCD
  40%
 • DL1
  38.51%
 • SJC
  30.99%
 • L44
  22.22%
 • SDU
  20.89%
 • KLF
  -38.71%
 • FIT
  -28.1%
 • NDF
  -25%
 • INC
  -21.18%
 • HAI
  -19.8%
 • SII
  -18.33%
 • KLF
  88.9tr
 • FIT
  55.7tr
 • FLC
  47.2tr
 • STB
  43.2tr
 • SHB
  36.6tr
PHIÊN

MUA

(tỷ đồng)

BÁN

(tỷ đồng)

MUA-BÁN

(tỷ đồng)
25/9 96 286,51 96 418,45 96 -131,94
26/9 96 270,15 96 304,04 96 -33,88
27/9 96 342,06 96 519,25 96 -177,18
28/9 96 444,83 96 395,23 96 49,61
29/9 96 401,55 96 332,28 96 69,27
TỔNG 96 1.745,11 96 1.969,24 96 -224,13

Ông Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+1.520 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 49.100 -> 51.200 (+4,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 723.969.134

Tổng tài sản: 37.067 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

-6.910 tỷ đồng

Cổ phiếu ROS: 128.700 -> 107.100 (-16,78%)

Số cổ phiếu nắm giữ 318.514.630

Cổ phiếu FLC: 7.570 -> 7.360 (-2,77%)

Số cổ phiếu nắm giữ 144.187.150

Cổ phiếu ART: 21.800 -> 19.500 (-10,55%)

Số cổ phiếu nắm giữ 2.630.000

Tổng tài sản: 35.225 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổng giám đốc Vietjet Air

+590 tỷ đồng

Cổ phiếu VJC: 104.700 -> 108.200 (+3,34%)

Số cổ phiếu nắm giữ 168.509.229

Tổng tài sản: 18.233 tỷ đồng

Ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát

+458 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.700 -> 38.900 (+3,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 381.557.138

Tổng tài sản: 14.843 tỷ đồng

Ông Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

-15 tỷ đồng

Cổ phiếu NVL: 61.600 -> 61.500 (-0,16%)

Số cổ phiếu nắm giữ 145.715.656

Tổng tài sản: 8.962 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+262 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 49.100 -> 51.200 (+4,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 124.840.064

Tổng tài sản: 6.392 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

-28 tỷ đồng

Cổ phiếu MWG: 116.900 -> 116.300 (-0,51%)

Số cổ phiếu nắm giữ 46.440.216

Tổng tài sản: 5.401 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Hiền

Vợ của ông Trần Đình Long - Cổ đông lớn

+133 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG: 37.700 -> 38.900 (+3,18%)

Số cổ phiếu nắm giữ 110.522.391

Tổng tài sản: 4.299 tỷ đồng

Bà Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

+175 tỷ đồng

Cổ phiếu VIC: 49.100 -> 51.200 (+4,28%)

Số cổ phiếu nắm giữ 83.372.969

Tổng tài sản: 4.269 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

+7 tỷ đồng

Cổ phiếu PDR: 30.450 -> 30.500 (+0,16%)

Số cổ phiếu nắm giữ 135.759.607

Tổng tài sản: 4.141 tỷ đồng

Phải tạo sự thiện cảm trong toàn xã hội với những người giàu. Họ là những người tạo ra nhiều của cải vật chất, có nhiều đóng góp cho xã hội, họ đáng được trân trọng