.

Thu nhập của lãnh đạo các nước có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới trong năm 2015

1

united states

Barack Obama

$400.000

2

canada

Stephen Harper

$260.000

3

gernamy

Angela Merkel

$234.400

4

south africa

Jacob Zuma

$223.500

5

united kingdom

David Cameron

$214.800

6

japan

Shinzo Abe

$202.700

7

france

Francois Hollande

$194.300

8

russia

Vladimir Putin

$136.000

9

italy

Matteo Renzi

$124.600

10

brazil

Dilma Rousseff

$120.000

11

india

Narendra Modi

$30.000

12

china

Xi Jinping

$22.000